(Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND) Về việc bãi bỏ một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Ngày 09/03/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/02/2023./. (Chi tiết xem file đính kèm)

File đính kèm:

Quyết định 07.2023. QĐ-UBND .bãi bỏ nội dung 9 QĐ của UBND tỉnh Quảng Ninh.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *