Thông tư số 82/2022/TT-BQP ngày 21/11/ 2022 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 96/2020/NĐ-CP và Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 82/2022/TT-BQP ngày 21/11/2022 hướng dẫn Nghị định 96/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia…

Cụ thể, tại điểm e khoản 5 Điều 6 Nghị định 96/2020/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi cho người khác sử dụng giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh biên giới để qua lại biên giới.

Tại Thông tư 82/2022/TT-BQP hướng dẫn giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh biên giới bao gồm:

– Tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc:

Hộ chiếu; hộ chiếu có gắn chip điện tử; thị thực; thị thực điện tử; giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế; giấy thông hành; giấy thông hành nhập xuất cảnh; giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới; thẻ ABTC; thẻ tạm trú; thẻ thường trú; giấy miễn thị thực.
    
– Tuyến biên giới Việt Nam – Lào:

Hộ chiếu; hộ chiếu có gắn chip điện tử; thị thực; thị thực điện tử; giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế; giấy thông hành; giấy thông hành biên giới; sổ thông hành; thẻ ABTC; thẻ tạm trú; thẻ thường trú; giấy miễn thị thực.

– Tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia:

Hộ chiếu; hộ chiếu có gắn chip điện tử ;thị thực; thị thực điện tử; giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế; giấy thông hành; giấy thông hành biên giới; thẻ ABTC; thẻ tạm trú; thẻ thường trú; giấy miễn thị thực.

(Như vậy, so với Thông tư 173/2020/TT-BQP, bổ sung thêm giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh biên giới đất liền là hộ chiếu có gắn chip điện tử, thị thực điện tử).

Thông tư 82/2022/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 08/01/2023 và thay thế Thông tư 173/2020/TT-BQP ngày 30/12/2020.

File đính kèm:

Thông tư 82_2022_TT-BQP.doc

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *