Quảng Ninh:Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022″ năm 2022 tại 3 địa phương chỉ đạo điểm (Quảng Yên, Bình Liêu, Vân Đồn)

Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022, từ ngày 12-22/10/2021,  Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng  hòa giải ở cơ sở cho 300 cán bộ tư pháp xã, thị trấn và các hòa giải viên đại diện các Tổ hòa giải của một số xã trên địa bàn thị xã Quảng Yên, huyện Bình Liêu, huyện Vân Đồn.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng  hòa giải ở cơ sở tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tại các lớp tập huấn, các hòa giải viên đã cùng nhau trao đổi những vấn đề liên quan đến kỹ năng, nghiệp vụ trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. Hội nghị tập huấn còn dành thời gian để các hòa giải viên trao đổi, thảo luận các tình huống phát sinh, vướng mắc trong thực tiễn như: trình tự, thủ tục hòa giải một vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong công đồng dân cư, quy định của pháp luật về thừa kế, di chúc, hôn nhân gia đình; cũng như hồ sơ thanh quyết toán vụ việc hòa giải, chế độ chính sách cho tổ hòa giải và hòa giải viên…Và các vướng mắc này đã được các báo cáo viên giải đáp kịp thời ngay tại hội nghị.

Ảnh: Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ Sở Tư pháp phổ biến kỹ năng hòa giải ở cơ sở

         Đây là hoạt động được Sở Tư pháp hỗ trợ Ủy ban nhân dân các huyện tổ chức định kỳ hàng năm. Qua đó, các hoà giải viên được củng cố và bổ sung kiến thức pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác hoà giải để vận dụng trong công tác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Một số hình ảnh của các Hội nghị tập huấn

Cán bộ tư pháp, thành viên các Tổ hòa giải của 12 xã, phường  trên địa bàn thị xã Quảng Yên tham gia tập huấn.

    Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng  hòa giải ở cơ sở tại xã Minh Châu, huyện Vân Đồn

Hòa giải viên được phát tờ gấp pháp luật và tài liệu tại Hội nghị

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *