[Văn bản số 2089/SVHTT-NVVHGĐ ngày 06/11/2021) Quảng Ninh: Thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 đối với các hoạt động văn hóa, thể thao và việc cưới, việc tang.

2089.sỞ vĂN HÓA.an toàn Covid khi tổ chức Lễ tang, Lễ cưới

File đính kèm:

Văn bản 2089/SVHTT-NVVHGĐ ngày 06/11/2021 v/v thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid 19 đối với các hoạt động văn hóa, thể thao và việc cưới, việc tang.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *