(Bình Liêu) Người có uy tín phát huy vai trò là “cầu nối” tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước

   Những năm qua, người có uy tín trên địa bàn huyện đã phát huy vai trò là “cầu nối” đưa chủ trương của Đảng đến với dân, luôn tiên phong gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào, cuộc vận động của địa phương.

     Huyện Bình Liêu hiện có 96% là dân tộc thiểu số, là địa phương còn nhiều khó khăn, khoảng cách chênh lệch về phát triển so với mặt bằng chung của tỉnh còn khá lớn và chậm được thu hẹp, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao song giá trị tuyệt đối không lớn. Thu nhập bình quân đầu người đạt 52,022 triệu đồng/người/năm 2021. Tiềm năng, lợi thế về du lịch, nhất là tài nguyên du lịch sinh thái, du lịch văn hóa độc đáo của đồng bào các DTTS rất đa dạng, phong phú và giàu giá trị. Đời sống của một bộ phận nhân dân, đồng bào DTTS ở các xã miền núi, vùng cao vẫn còn khó khăn.  Kết quả điều tra, đánh giá hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, có 413 hộ nghèo, bằng 5,37% và 1.158 hộ cận nghèo, bằng 15,06%. UBND huyện ban hành kế hoạch số 1919/KH-UBND ngày 21/6/2021 thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn II) trên địa bàn huyện Bình Liêu.  Hiện tại, toàn huyện có 119 ngườicó uy tín tại các thôn, bản, khu phố ở các xã, thị trấn, những năm qua, người có uy tín trên địa bàn huyện đã phát huy tốt vai trò là “cầu nối” đưa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào DTTS. Để người dân làm theo, họ không chỉ tuyên truyền, vận động mà luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, vì thế đội ngũ người có uy tín đã có nhiều đóng góp điển hình cho công tác phát triển dân tộc và miền núi của tỉnh, tích cực vận động người dân xóa đói giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đóng góp chung vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương…

    Cụ thể những năm qua, nhờ sự góp sức và trí tuệ của người có uy tín, tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở Bình Liêu tương đối phát triển. Năm 2022, huyện Bình Liêu thực hiện nhiệm vụ xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm.  Tính đến thời điểm hiện tại huyện Bình Liêu mới đạt 3/9 tiêu chí và 19/36 chỉ tiêu; xã Húc Động thực hiện xã đạt chuẩn nông mới nâng cao mới đạt 04/19 tiêu chí và 37/74 chỉ tiêu; xã Hoành Mô đạt 06/19 tiêu chí, 38/74 chỉ tiêu và các xã đạt chuẩn nông thôn mới mức bình quân mới đạt 14/19 tiêu chí, 43,8/57 chỉ tiêu; thị trấn Bình Liêu đạt chuẩn đô thị  văn minh mới đạt 04/09 tiêu chí và 41/52 chỉ tiêu.

      Bà Lý Thị Hoàng – bí thư, trưởng bản thôn Bản Cáu xã Lục Hồn là một trong những người có uy tín lâu năm và tiêu biểu ở huyện  Bình Liêu. Không chỉ tham gia vận động đồng bào dân tộc Dao trong thôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bà còn vận động người dân tích cực lao động sản xuất, giảm nghèo bền vững, bà Hoàng được các cấp, ngành ghi nhận, biểu dương. Bà Lý Thị Hoàng cho biết, “Bằng kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng và uy tín của mình, tôi cùng với trưởng các chi hội đoàn thể ở thôn tuyên truyền, vận động người dân thi đua sản xuất, phát triển kinh tế. Để người dân nghe và làm theo, tôi và gia đình cũng luôn gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động như tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, hiến đất xây dựng đường giao thông”.

       Để phát huy tốt vai trò của người có uy tín, những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện và đơn vị liên quan đã quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước với người có uy tín trên địa bàn, nhiều lượt người có uy tín tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức liên quan để phục vụ nhiệm vụ công tác; thăm hỏi, động viên, tặng quà người có uy tín …

     Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp, ngành ở huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Dân tộc tỉnh quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách với người có uy tín trong đồng bào DTTS để đội ngũ này đóng góp nhiều hơn nữa trí tuệ, công sức của mình vì sự phát triển chung ở cộng đồng, thôn bản, khu dân cư trên địa bàn./.

 

Nguồn: Trang thông tin điện tử huyện Bình Liêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *