(Cô Tô) Tuyên truyền, phổ biến một số quy định và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị quyết số 110/2022/NQ-HĐND ngày 09/7/2022 của HĐND tỉnh quy định một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 – 2025.

Sáng 24/8, tại Nhà văn hóa Trung tâm xã Đồng Tiến, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Cô Tô tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật  năm 2022.  Tham gia hội nghị có 80 đại biểu trên địa bàn xã Đồng Tiến.

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật  năm 2022 tại xã Đồng Tiến

Đồng chí Hà Minh Chính – Phó Trường phòng Tư pháp tuyên truyền, phổ biến các nội dung

Tại hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền, phổ biến các nội dung:  Một số quy định và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị quyết số 110/2022/NQ-HĐND ngày 09/7/2022 của HĐND tỉnh quy định một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 – 2025.

Đại biểu tập trung tiếp thu các nội dung được phổ biến

Thông qua hội nghị, nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Luật xử lý vi phạm hành chính. Từ đó nâng cao ý thức tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật và ý thức bảo vệ pháp luật của các tầng lớp Nhân dân; góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. Đồng thời, bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin về pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn xã Đồng Tiến./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử huyện Cô Tô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *