(Nghị định số 33/2022/NĐ-CP) Quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh quản lý thị trường

Ngày 27/5/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của pháp lệnh quản lý thị trường. Trong đó có quy định về ngạch công chức Quản lý thị trường; thẩm quyền ban hành quyết định kiểm tra; phương tiện làm việc, trang phục của lực lượng Quản lý thị trường.

Nghị định số 33/2022/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/7/2022./.

File đính kèm:

33_2022_ND-CP_quy định chi tiết Pháp lệnh quản lý thị trường.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *