(Quyết định số 1330/QĐ-BKHĐT) Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ kế hoạch và đầu tư

Ngày 26 tháng 7 năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1330/QĐ-BKHĐT công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ kế hoạch và đầu tư.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

File đính kèm:

1330_QD-BKHDT.doc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *