(Infographic) Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” và “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người“ năm 2022

Hiện nay, tình trạng tội phạm mua bán người ở nước ta xảy ra ngày càng tinh vi và có xu hướng gia tăng. Hầu hết các vụ mua bán người đều do các đường dây tội phạm thực hiện, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng trong nước và ngoài nước, với nhiều thủ đoạn hứa hẹn việc làm, môi giới hôn nhân, cho nhận con nuôi. Thời gian gần đây đã xuất hiện cả những vụ mua bán đàn ông, học sinh, sinh viên, mua bán trẻ sơ sinh, trẻ trong bào thai, mua bán nội tạng, đẻ thuê… Trước tình trạng đó, nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân đồng thời hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” và “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người“ năm 2022, Trang Thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ninh đăng tải tài liệu PBGDPL “Các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Phòng, chống mua bán người”. Qua đó, giúp người dân hiểu biết và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống mua bán người cho Nhân dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *