Văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
Văn bản Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
Tài liệu

Công bố danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và danh sách cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

22.02.2019 Sở tư pháp Tải về

Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Quảng Ninh trên Internet

14/12/2010 Sở tư pháp Tải về