(Móng Cái) Tuyên truyền chủ quyền, biển đảo, biên giới

Ngày 01/7, Ban Tuyên Giáo Thành ủy, Đảng ủy xã Hải Sơn, Đồn Biên phòng Pò Hèn đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chủ quyền, biển đảo, biên giới năm 2022. Tới dự có các đồng chí Phạm Hữu Luyện, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ; Nguyễn Văn Chiều, Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hải Sơn.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Hữu Luyện, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ và thiếu tá Phùn Văn Dũng, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Pò Hèn truyền đạt với nội dung về quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về biển, đảo, biên giới Việt Nam: Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (ký ngày 30/12/1999); Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia” và Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 02/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/T, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính  phủ về tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninhbiên giới quốc gia trong tình hình mới”. Thông tin những vấn đề mới về biển, đảo, biên giới Việt Nam trong thời gian gần đây; đặc biệt là công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới Việt Nam trên địa bàn thành phố Móng Cái.

Đồng chí Phạm Hữu Luyện, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Thành Ủy thông tin tới Hội nghị

Thông qua buổi tuyên truyền, giúp cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chủ quyền, biển đảo, biên giới. Tích cực, vận dụng các kiến thức mà mỗi cá nhân, hiểu rõ công tác phân giới, cắm mốc đất liền; công tác quốc phòng, an ninh; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử thành phố Móng Cái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *