(Cô Tô) Phổ biến, giáo dục pháp luật cho CB, GV, NV và Học sinh

Nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực trong nhà trường, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật, tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật của cán bộ, viên chức, nhà giáo, người lao động và học sinh trong nhà trường,  vừa qua trường THCS Đồng Tiến đã tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ. giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền

Buổi tuyên truyền tập trung phổ biến các văn bản pháp luật của các cấp về bảo vệ tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm; Các biện pháp xử lí đối với người có hành vi xâm hại đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của người khác; Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn theo Hiến pháp năm 2013; Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014…cùng các chương trình: “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025”; Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ Thông tin truyền thông; Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; quy định xử phạt vi phạm hành chính, trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em; chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; quy định chính sách trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số tại các xã, thôn, bản thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022…

Để các em học sinh hiểu rõ hơn về các kiến thức pháp luật, thầy cô đã đưa ra một số tình huống pháp luật cụ thể thường gặp  cho các em trả lời.

Những năm qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học được ngành Giáo dục và Ðào tạo huyện Cô Tô đặc biệt quan tâm. Qua đó, thực hiện hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về nâng cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; nghĩa vụ học tập pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhằm tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật. Đặc biệt, xây dựng thói quen thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong lối sống, sinh hoạt, làm việc, học tập, xây dựng “Văn hóa phòng, chống dịch bệnh Covid-19” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ý thức tuân thủ chấp hành pháp luật phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thích ứng an toàn, linh hoạt, góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Xây dựng nhà trường an toàn, không có cán bộ, giáo viên, học sinh vi phạm pháp, đồng thời ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử huyện Cô Tô

Trả lời