(Công văn số 838/STP-TH&PBGDPL) Tổng kết Chương trình phối hợp về thực hiện công tác PBGDPL, TGPL , tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022

Ngày 29 tháng 7 năm 2022, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 838/STP-TH&PBGDPL về việc tổng kết Chương trình phối hợp về thực hiện công tác PBGDPL, TGPL , tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật giai đoạn 2018-2022.

File đính kèm:

838_STP-VB TỔNG KẾT CTPH PHỤ NƯ – TƯ PHÁP.pdf

838_STP-VB TỔNG KẾT CTPH PHỤ NƯ – Sở Tư pháp.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *