(Đầm Hà) Vùng Cảnh sát biển 1 trao cờ Tổ quốc và sách tuyên truyền biển, đảo cho ngư dân huyện Đầm Hà

Chiều 9/11, tại thôn Đầm Buôn, xã Đầm Hà, đại diện Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức tuyên truyền về biển đảo; chống khai thác hải sản bất hợp pháp và trao tặng cờ tổ quốc cho các ngư dân.

Lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 1 trao tặng cờ Tổ quốc cho các ngư dân

Theo đó, đông đảo ngư dân trên địa bàn huyện Đầm Hà đã được đại diện Vùng Cảnh sát biển 1 phân tích, phổ biến những nội dung cơ bản về biển, đảo; Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 và các quy định của pháp luật liên quan đến biển, đảo. Giáo dục, vận động ngư dân chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

Tại buổi tuyên truyền, Vùng Cảnh sát biển 1 và chính quyền địa phương đã đến tận tàu cá để trao tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân tại địa bàn.

Cán bộ, nhân viên Vùng Cảnh sát biển 1 phát tài liệu tuyên truyền cho ngư dân

Đây là một trong những hoạt động ký kết phối hợp thực hiện chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2022 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh và Vùng Cảnh sát biển 1. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong khai thác hải sản và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; chung tay bảo tồn nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá bền vững; phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử huyện Đầm Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *