Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025

 Ngày 18/5, tại thành phố Hạ Long, Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh và các đồng chí đại diện các Ban chuyên môn của Đảng ủy Khối

Quang cảnh Đại hội

     Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp có 05 chi bộ trực thuộc với 61 đảng viên. Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp đã đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Sở và nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng hàng năm, thực hiện đạt hiệu quả cao Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở khóa VII đã đề ra.

     Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với tập thể Lãnh đạo, Thủ trưởng cơ quan trong việc triển khai quyết liệt các nhiệm vụ công tác chuyên môn góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của Ngành với nhiều kết quả nổi bật. Chất lượng công tác xây dựng văn bản QPPL được nâng cao, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù của tỉnh, góp phần hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Sở Tư pháp đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh triển khai tốt Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015; thực hiện thẩm định 242 dự thảo văn bản QPPL; tự kiểm tra 252 văn bản QPPL, kiểm tra theo thẩm quyền 735 văn bản QPPL. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày được quan tâm đầu tư triển khai thực hiện, chú trọng phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, các xã nông thôn mới. Sở đã tích cực triển khai Luật Hộ tịch, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Lý lịch tư pháp, Luật Nuôi con nuôi, Nghị định 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ và thực hiện các thủ tục hành chính theo chức năng, nhiệm vụ đảm bảo quy định. Triển khai tốt các chế định bổ trợ tư pháp; tăng cường quản lý nhà nước, phát triển và đẩy mạnh xã hội hóa các loại hình hoạt động (công chứng, đấu giá, luật sư, thừa phát lại), cung ứng ngày càng tốt dịch vụ công về pháp lý…

     Trong công tác xây dựng đảng, Đảng ủy luôn quan tâm phổ biến, quán triệt; xây dựng đầy đủ các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết quan trọng của Đảng ủy cấp trên tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức viên chức người lao động cơ quan, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thực hiện các quy chế, chương trình hoạt động toàn khóa và hàng năm được triển khai đầy đủ, đúng quy định. Đã thực hiện 03 lần kiện toàn, sắp xếp lại Chi bộ; thực hiện nghiêm túc quy tắc tập trung dân chủ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt hàng tháng nền nếp, đúng quy định; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 18 đảng viên mới, lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đại hội Công đoàn Sở nhiệm kỳ 2017-2022, Đại hội Chi đoàn thanh niên 02 nhiệm kỳ: 2017-2019; 2019-2022.

     Trong 05 năm, Đảng bộ cơ quan Sở Tư pháp luôn được Đảng ủy Khối xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm, trong đó đã 04 lần được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Giấy khen. Hàng năm 04/04 chi bộ đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 02 chi bộ 03 năm được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường – Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chúc mừng Đại hội

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ để Đại hội diễn ra đúng kế hoạch. Đồng chí đề nghị các đảng viên cần nêu cao tinh thần dân chủ, sáng suốt lựa chọn để bầu ra BCH khóa mới và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh; cần phân tích, đánh giá đúng thời cơ, thách thức để cụ thể hóa thành chương trình hành động có tính khả thi cao, phân công rõ người, rõ việc, biểu dương gương người tốt, việc tốt; xây dựng quy định, quy chế, đổi mới sinh hoạt, kiểm tra, giám sát; bám sát định hướng của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh quản tốt công tác tư pháp.  

     Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí; đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Giám đốc Sở tiếp tục được bầu làm Bí thư Đảng ủy; bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 03 đồng chí và đã thực hiện khen thưởng 02 tập thể, 14 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *