Danh mục thủ tục hành chính cung cấp bổ sung dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh đợt 2 năm 2021

 

Ngày 23/7/2021, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành danh mục thủ tục hành chính cung cấp bổ sung dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh đợt 2 năm 2021 và tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia bao gồm

  1. Cấp Sở, ngành: 147 thủ tục hành chính
  2. Cấp huyện: 23 thủ tục hành chính
  3. Cấp xã: 18 thủ tục hành chính

Xem chi tiết tại file đính kèm

Danh-mục-TTHC-bổ-sung-dịch-vụ-công-trực-tuyến-mức-độ-4-trên-Cổng-DV-tỉnh-Quảng-Ninh-đợt-2-năm-2021.pdf

2407_UBND. danh mục TTHC bổ sung dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng DV tỉnh Quảng Ninh đợt 2 năm 2021

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *