Đông Triều: Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật đất đai năm 2013, Chế định thừa kế trong Bộ Luật dân sự năm 2015 và tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Ngày 26-27/10/2021,  Phòng Tư pháp thị xã Đông Triều phối hợp với UBND xã Yên Đức, xã Việt Dân tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật đất đai năm 2013,  Chế định thừa kế trong Bộ Luật dân sự năm 2015, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị xã Yên Đức
Ảnh: Báo cáo viên tại Hội nghị xã Việt Dân

Dự hội nghị có gần 300 đại biểu gồm đại diện lãnh đạo xã, cán bộ, công chức làm công tác Tư pháp, địa chính – xây dựng, Trưởng ban công tác Mặt trận, Đoàn Thanh niên xã, Trưởng các thôn, tuyên truyền viên pháp luật, hoà giải viên cơ sở, Công an viên, Chi hội trưởng các đoàn thể chính trị – xã hội cấp thôn, thành viên CLB pháp luật và nhân dân trên địa bàn xã Yên Đức.

Hội nghị đã được nghe đồng chí báo cáo viên pháp luật thị xã trực tiếp tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật liên quan đến Luật đất đai năm 2013; chế độ chính sách trong hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng; Chế định thừa kế trong Bộ Luật dân sự năm 2015, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Việc tổ chức hội nghị tuyên truyền đã giúp nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của cán bộ, lãnh đạo, công chức và nhân dân xã về các quy định pháp luật về Luật đất đai năm 2013 và Chế định thừa kế trong Bộ Luật dân sự năm 2015.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *