Đông Triều: nhanh chóng triển khai Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *