Giới thiệu Tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới trong công tác xây dựng VBQPPL, PBGDPL và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới

Trong khuôn khổ Chương trình Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EUJULE) năm 2020-2021 với sự tài trợ của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Tư pháp (Ban VSTBPN) đã chủ trì xây dựng Tài liệu hướng dẫn lồng ghép giới trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Tài liệu được thiết kế dưới định dạng văn bản số và 10 videos ngắn gọn, đăng tải trên môi trường mạng tại địa chỉ website “treemvagioi.edu.vn”. Đây là chương trình học tập trực tuyến đầu tiên do Ban VSTBPN ngành Tư pháp xây dựng, mở ra cơ hội tiếp cận, nghiên cứu, học tập, tham khảo không giới hạn đối với các cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong ngành Tư pháp và tất cả các đối tượng trong xã hội có nhu cầu tìm hiểu hoặc quan tâm đến vấn đề giới và lồng ghép giới.

Địa chỉ đăng tải tài liệu: https://treemvagioi.edu.vn (lưu ý xem video hướng dẫn sử dụng Tài liệu đăng kèm để đạt hiệu quả nghiên cứu tối đa).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *