Hội nghị Ngày Pháp luật và tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Sáng 24/11, tại TP Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị ngày pháp luật năm 2022 tổng kết 10 năm triển khai Luật Phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và 4 năm thực hiện đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022” trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, việc triển khai Luật Phổ biến giáo dục pháp luật và đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022” trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả hết sức tích cực không chỉ góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân mà còn tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân, gắn kết giữa xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật với nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức thi hành pháp luật, tăng cường pháp chế XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân. Qua đó, đảm bảo công bằng xã hội, góp phần thực hiện tốt mục tiêu xây dựng Quảng Ninh trở thành một tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, là nơi đáng sống và cần đến trong con mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

Quang cảnh Hội nghị

Để nâng cao hiệu quả triển khai thi hành Luật, giai đoạn 2012 – 2022, tỉnh đã bố trí hơn 10 tỷ đồng cho Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh. Ở cấp huyện, tổng kinh phí hoạt động này là gần 21 tỷ đồng; ở cấp xã là gần 13 tỷ đồng. Các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng quan tâm, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cần thiết cho công tác PBGDPL theo quy định. Công tác xã hội hóa về PBGDPL cũng được quan tâm đẩy mạnh. Công tác hoàn thiện thể chế về phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục được quan tâm, chú trọng trong đó đáng chú ý là Nghị quyết số 110/2022/NQ-HĐND ngày 09/7/2022 của HĐND tỉnh quy định một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025 đã đưa công tác PBGDPL nói chung, thực hiện Luật PBGDPL nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Đại biểu trình bày Tham luận về công tác PBGDPL tại Hội nghị

Số lượng, chất lượng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ngày càng được nâng cao trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Hiện toàn tỉnh có 548 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện và gần 2.500 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Đáng chú ý là trong đội ngũ này có 209 báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật là DTTS.

10 năm qua, đã có 36.700 cuộc phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp được tổ chức trên toàn tỉnh, thu hút 3.766.000 người tham dự. Hơn 18,7 triệu tài liệu đã được biên soạn, in ấn, phát hành đến tay người dân, doanh nghiệp; gần 42.300 tin, bài và 10,2 triệu chương trình phổ biến giáo dục pháp luật được đăng tải, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh cơ sở. Cùng với đó là trên 12 nghìn cuộc thi tìm hiểu pháp luật với quy mô, hình thức, nội dung phong phú, thu hút sự tham gia của trên 2 triệu lượt người. 

Việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) được tổ chức định kỳ hằng năm đã từng bước trở thành đợt sinh hoạt chính trị – pháp lý sâu rộng, mang lại những kết quả thiết thực trong việc lan tỏa rộng khắp tinh thần “thượng tôn pháp luật”, được cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân nhiệt tình tham gia, hưởng ứng.  

Quảng Ninh cũng thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022”.  Từ đề án này, chất lượng của đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở được nâng lên đáng kể, góp phần đem lại hiệu quả cho công tác hòa giải ở cộng đồng dân cư, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh trật tự, chính trị để phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.  Tính đến nay, toàn tỉnh hiện có 1.550 tổ hòa giải với 9.160 hòa giải hòa giải viên. 100% thôn, khu phố trên địa bản tỉnh đều có tổ hòa giải; chất lượng hoạt động của Tổ hòa giải và hòa giải viên được nâng lên. Giai đoạn 2019 đến nay, các tổ hòa giải đã thực hiện trên 6200 vụ việc, với tỷ lệ hòa giải thành đạt 83%.  Thông qua công tác hòa giải ở cơ sở, nhiều tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong cộng đồng dân cư đã được giải quyết kịp thời hạn chế các vụ việc từ tranh chấp dân sự thuần tuý bùng phát thành các vụ án hình sự nghiêm trọng.

Thời gian tới, để phát huy tốt hơn nữa hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phổ biến giáo dục các cấp, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả; nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác tuyên truyền, PBGDPL; tăng cường hơn nữa công tác giáo dục pháp luật cho cán bộ nhân dân nhất là vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào DTTS;  tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, PBGDPL; Các cấp, các ngành quan tâm, bố trí nguồn kinh phí đảm bảo cho công tác PBGDPL; tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở; phát huy vai trò trách nhiệm của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan, tổ chức liên quan nhất là cơ quan tư pháp các cấp trong công tác này..

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật” và thực hiện đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022 đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Trao giải cho các cá nhân đạt thành tích cao Cuộc thi ”Tìm hiểu công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị trên địa bàn tỉnh năm 2022”

Cũng tại hội nghị, Ban tổ chức cuộc thi ”Tìm hiểu công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị trên địa bàn tỉnh năm 2022” đã trao giải cho những bài thi xuất sắc nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *