Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020

 Sáng ngày 17/7/2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2020. Tại điểm cầu Trung ương, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đại diện các Bộ, ban, ngành, cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương. Tại điểm cầu Quảng Ninh, đồng chí Nghiêm Xuân Cường – Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị; cùng dự có các đồng chí Lãnh đạo Sở Tư pháp, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, lãnh đạo các phòng, Trung tâm thuộc Sở, các phòng Tư pháp và một số công chức tư pháp – hộ tịch các phường, xã.

Đ/c Lê Thành Long – Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương

Theo Báo cáo sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Bộ Tư pháp, công tác tư pháp 06 tháng đầu năm đạt được nhiều kết quả trong điều kiện đất nước chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch Covid -19. Toàn ngành Tư pháp đã kịp thời chỉ đạo rà soát, điều chỉnh các chương trình, kế hoạch, có giải pháp khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh. Đã chỉ đạo hạn chế việc tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra; tăng cường các cuộc họp, chỉ đạo trực tuyến, bám sát tình hình dịch bệnh, chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 để chỉ đạo, hướng dẫn công tác; tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế, tăng cường hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, giải quyết khó khăn, vướng mắc của địa phương. Chất lượng công tác thẩm định VBQPPL, chất lượng hồ sơ các đề nghị xây dựng, dự án, dự thảo VBQPPL nhìn chung được cải thiện tốt hơn, các dự án luật đều được Quốc hội thông qua với tỷ lệ cao; công tác rà soát VBQPPL được các Bộ, ngành triển khai quyết liệt; việc tham gia ý kiến pháp lý cùng với Chính phủ, chính quyền các cấp ứng phó với đại dịch được thực hiện kịp thời, có chất lượng. Đã giải quyết được số lượng lớn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch, công chứng, chứng thực, trợ giúp pháp lý, đăng ký giao dịch bảo đảm, cấp phiếu LLTP, gắn với việc hiện đại hoá, đơn giản hoá thủ tục hành chính; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và đào tạo học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở đào tạo của Bộ tiếp tục thu được nhiều kết quả ấn tượng; hoàn thành việc gia nhập Công ước La Hay 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, hội nghị trực tuyến, các phần mềm chuyên ngành, trong Ngành được đẩy mạnh; chỉ số xếp hạng về cải cách hành chính của Bộ tiếp tục được duy trì ở mức cao. Một số lĩnh vực công việc khác cũng được triển khai hiệu quả, bám sát chương trình, kế hoạch đã đề ra. Những kết quả nêu trên tiếp tục thể hiện sự đóng góp ngày càng quan trọng của công tác tư pháp vào phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và của từng địa phương.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Quảng Ninh

Tham luận tại Hội nghị, các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Lào Cai, Tuyên Quang, Nghệ An, Cà Mau, Long An … đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác tư pháp, tập trung vào các lĩnh vực như thi hành án dân sự, đấu giá tài sản, công chứng, cấp phiếu lý lịch tư pháp, xây dựng văn bản QPPL… để đề nghị Bộ Tư pháp có những giải pháp tháo gỡ, khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới. Đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp cũng đã kịp thời trả lời các thắc mắc, kiến nghị của địa phương ngay tại Hội nghị.

     Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các tổ chức pháp chế, cơ quan tư pháp trong cả nước; đồng chí đã điểm lại một số kết quả nổi bật của công tác tư pháp trong 06 tháng đầu năm, thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, hạn chế và đề nghị các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức pháp chế và cơ quan tư pháp, cơ quan THADS các cấp tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội.

Đ/c Nghiêm Xuân Cường – Giám đốc Sở phát biểu kết luận tại Hội nghị

     Đối với công tác tư pháp tại Quảng Ninh, đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Giám đốc Sở Tư pháp đã yêu cầu các đơn vị thuộc Sở, cơ quan Tư pháp cấp huyện, cấp xã cần tập trung triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 như sau: Một là, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu tại Báo cáo của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp. Hai là, triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan trực tiếp đến ngành Tư pháp. Ba là, tăng cường tập huấn nghiệp vụ, thanh, kiểm tra theo Kế hoạch công tác năm và chỉ đạo của UBND tỉnh. Bốn là, tổng kết 5 năm Luật Công chứng năm 2014, 10 năm Luật Lý lịch tư pháp năm 2009. Năm là, triển khai hiệu quả các phần mềm cơ sở dữ liệu phục vụ công tác của ngành. Sáu là, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm thành lập ngành Tư pháp…

Vũ Mơ – Văn phòng Sở

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *