Hội nghị trợ giúp pháp lý lưu động tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện kế hoạch Trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 203/QĐ-UBND ngày 22/01/2021của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành kế hoạch năm 2021 triển khai thực hiện chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với UBND huyện Tiên Yên, phòng Tư pháp tổ chức Hội nghị trợ giúp pháp lý tại các xã, thị trấn: Đông Hải , Đông Ngũ, Tiên Lãng, Phong Dụ, thị trấn Tiên Yên.

Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên đã chỉ đạo phòng Tư pháp, các đoàn thể thông báo tới các xã được tổ chức trợ giúp pháp lý cụ thể: lịch làm việc; yêu cầu các phường chuẩn bị về địa điểm, hội trường, trang trí khánh tiết, thông báo đến người dân về Hội nghị trợ giúp pháp lý bằng các hình thức để người dân đến tham dự đồng thời bố trí, sắp xếp lịch làm việc cụ thể và lựa chọn địa điểm phù hợp, phương tiện làm việc đầy đủ để hội nghị trợ giúp pháp lý lưu động đạt kết quả.

Công tác phối hợp giữa đoàn công tác với chính quyền địa phương khá nhịp nhàng, đồng bộ và đạt kết quả tốt, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Tại mỗi buổi Hội nghị trên địa bàn từng xã, đoàn trợ giúp pháp lý đã tiến hành làm việc theo đúng Kế hoạch với các nội dung:

Phổ biến nội dung cơ bản của Luật trợ giúp pháp lý, đối tượng, quyền và nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý để người dân biết và hiểu được quyền của mình, mục đích và ý nghĩa của hoạt động trợ giúp pháp lý; nói chuyện chuyên đề pháp luật, cung cấp những thông tin, những văn bản pháp luật mới, những kiến thức pháp luật cơ bản, thiết thực tới người dân như Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới; các tờ gấp liên quan đến chính sách cho người dân…

 Phát miễn phí  tờ gấp pháp luật và sách bỏ túi ở các lĩnh vực như Đất đai, Dân sự, thừa kế, Hôn nhân gia đình, khai sinh, hộ tịch, Quyền cơ bản của trẻ em cho những người tham dự.

 Trực tiếp tư vấn, giải đáp các vướng mắc về pháp luật, hướng dẫn ghi đơn và tiếp nhận đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý của những người có nhu cầu.

Trong đợt Hội nghị Trợ giúp pháp lý tại huyện Tiên Yên lần này, có 268 lượt người tham dự.  Đoàn đã tiếp nhận và tư vấn một số đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý, trong đó chủ yếu là lĩnh vực chính sách, Hôn nhân gia đình, dân sự.

 Đoàn Trợ giúp pháp lý  đã tư vấn, giải thích cho người dân về những lĩnh vực pháp luật theo yêu cầu. Những trường hợp còn vướng mắc, chưa rõ ràng đoàn Trợ giúp pháp lý  lưu động đã trao đổi với chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan phối hợp để có hướng giải quyết cho người dân một cách triệt để.

Trần Cường- Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *