Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em (6/2022): “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em – Tháng 6/2022, với mục đích nâng cao nhận thức và trách nhiệm của công chức, viên chức ngành Tư pháp về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh trong dịp hè; tạo môi trường sống an toàn để thanh thiếu nhi có sân chơi lành mạnh, bổ ích, thiết thực; tăng cường phổ biến, giáo dục kiến thức kỹ năng để phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em, tai nạn đuối nước, phòng chống dịch bệnh Covid-19; quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, dưới đây là những hành vi bị nghiêm cấm theo Luật trẻ em 2016:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *