Huyện Hải Hà: tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính; nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng vận dụng pháp luật trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong công tác xử lý vi phạm hành chính và thực hiện có hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính và công tác lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, sáng ngày 14/10/2021. Tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà tổ chức hội nghị tập huấn Luật sửa đổi bổ sung môt số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020

Đ/c Ngô Thu Hà, Trưởng phòng Tư pháp huyện Hải Hà,phát biểu tại Hội nghị

Tham dự hội nghị có 75 đồng chí là  lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban của huyện, lãnh đạo và cán bộ các cơ quan Công an, Hạt kiểm lâm huyện, các đồng chí là lãnh đạo UBND, công chức tư pháp – Hộ tịch, địa chính, Công chức văn phòng thống kê các xã, thị trấn.

Tại hội nghị các đồng chí đã được nghe đồng chí Lê Cao Long, Báo cáo viên Pháp luật của tỉnh – Chủ nhiệm đoàn Luật sự tỉnh quảng ninh triển khai một số nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020; việc lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính; thẩm quyền, quy trình cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt; giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại địa phương, đơn vị.

Đ/c Lê Cao Long, Chủ nhiệm đoàn Luật sự tỉnh quảng ninh, là Báo cáo viên tại Hội nghị.

Hội nghị được đánh giá có nội dung, chương trình tập huấn nghiệp vụ phù hợp với đối tượng và nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu công tác này trong thực tiễn, phù hợp với quy định của pháp luật, tránh xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *