(Móng Cái) Giao ban công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 9/6, tại UBND xã Hải Sơn, Phòng Tư pháp Thành phố đã tổ chức hội nghị giao ban công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Duy Khánh, Trưởng phòng Tư pháp Thành phố chủ trì hội nghị.

Phòng Tư pháp Thành phố, lãnh đạo và cán bộ Tư pháp các xã, phường đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ Pò Hèn

Phòng Tư pháp Thành phố, lãnh đạo và cán bộ Tư pháp các xã, phường đã đặt vòng hoa, dâng hương

tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ Pò Hèn

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2022, công tác Tư pháp tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy – HĐND – UBND Thành phố, sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn của Sở Tư pháp; sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức ngành Tư pháp. Các nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng đầu năm trên địa bàn Thành phố đã hoàn thành và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công tác chỉ đạo điều hành của Phòng Tư pháp bám sát công tác chỉ đạo, điều hành của Thành phố, Sở Tư pháp. Trong đó, tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ như: Thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch… Trong 6 tháng đầu năm, đã đăng ký khai sinh cho 06 trường hợp; Thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch cho 38 trường hợp ; Chứng thực chữ ký người dịch là 255 số, chứng thực bản sao là 360 số.

Quang cảnh hội nghị giao ban công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2022

Quang cảnh hội nghị giao ban công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2022

Đồng chí Trần Thị Hiền, Phó Trưởng Phòng Tư pháp báo cáo công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2022

Đồng chí Trần Thị Hiền, Phó Trưởng Phòng Tư pháp báo cáo công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2022

Trên cơ sở công tác trọng tâm của Thành phố và Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp xây dựng, ban hành 50 văn bản, 72 báo cáo các loại; ban hành Chương trình công tác năm 2022, Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022… tập thể cán bộ, công chức luôn phát huy nội lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Thường xuyên hướng dẫn UBND các xã, phường trong việc thực hiện chuyên môn nghiệp vụ công tác Tư pháp, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đăng ký 100% danh mục các TTHC đủ điều kiền đăng ký dịch vụ công mức độ 3, 4; số hóa hồ sơ hộ tịch, chứng thực, xây dựng quy trình ISO điện tử. Phân công cán bộ, lãnh đạo tham gia các đoàn kiểm tra giám sát liên ngành của thành phố về cải cách hành chính và quy chế dân chủ; kiểm tra hoạt đông kinh doanh, môi giới, chuyển nhượng bất động sản; giám sát việc triển khai thực hiện tiếp công dân, giải quyết đơn thư; Tiếp tục duy trì thực hiện tố nhiệm vụ thành viên các hội đồng, tổ công tác của Thành phố. Qua đó, công tác tư pháp địa phương ngày càng hoạt động có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.

Lãnh đạo và cán bộ Tư pháp các xã, phường tập trung trao đổi, thảo luận nêu lên những vấn đề nổi cộm, khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ

Lãnh đạo và cán bộ Tư pháp các xã, phường tập trung trao đổi, thảo luận nêu lên những vấn đề nổi cộm, khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ

Về công tác Tư pháp 6 tháng cuối năm 2022, phòng Tư pháp Thành phố sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Đảm bảo thực hiện tốt công tác tham gia ý kiến và tham mưu cho UBND Thành phố vào dự thảo các văn bản mới của trung ương, của Tỉnh; Tham gia quá trình xây dựng văn bản QPPL của thành phố, thẩm định các văn bản QPPL của UBND thành phố ban hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật; Thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại một số xã, phường trên địa bàn; Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức; Tập huấn nghiệp vụ hòa giải cho các hòa giải viên trên địa bàn Thành phố; Tiếp tục thực hiện tốt công tác việc tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực tư pháp tại Trung tâm hành chính công, đảm bảo đúng pháp luật và giải quyết đúng hạn và trước hạn cho công dân; Hướng dẫn các xã, phường thực hiện tốt công tác chứng thực, hộ tịch, nuôi con nuôi; Tham mưu UBND Thành phố báo cáo công tác bồi thường nhà nước năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Duy Khánh, Trưởng phòng Tư pháp Thành phố phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Nguyễn Duy Khánh, Trưởng phòng Tư pháp Thành phố phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị giao ban, lãnh đạo và cán bộ Tư pháp các xã, phường đã tập trung trao đổi, thảo luận nêu lên những vấn đề nổi cộm, khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ để bàn các giải pháp tháo gỡ liên quan đến xác minh đăng ký giấy khai sinh, giấy chứng tử; đăng ký kết hôn; công tác hộ tịch, chứng thực…

Tập huấn nghiệp vụ; hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến một số thủ tục hành chính thiết yếu lĩnh vực hộ tịch

Tập huấn nghiệp vụ; hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến một số thủ tục hành chính thiết yếu

lĩnh vực hộ tịch

Cũng tại hội nghị giao ban, phòng Tư pháp Thành phố đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ; hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến một số thủ tục hành chính thiết yếu lĩnh vực hộ tịch cho lãnh đạo và cán bộ Tư pháp các xã, phường.

Trước đó, đoàn đã tổ chức dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ Pò Hèn.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Thành phố Móng Cái

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *