(Móng Cái) Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn

Thực hiện kế hoạch phối hợp số 386/KH-PH ngày 01/3/2023 của Ủy ban Nhân dân phường Ka Long, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái và Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái v/v “Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn phường Ka Long năm 2023”
Các báo cáo viên tuyên truyền những nội dung cơ bản trong công tác quản lý Nhà nước về Hải quan và Biên phòng

Phường Ka Long có gần 1,0 km đường biên giới tiếp giáp với thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc; các ngành nghề kinh doanh chủ yếu là thương mại, du lịch và dịchh vụ. Với mục đích nhằm tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường nắm được nội dung cơ bản của Pháp luật về luật Hải quan và Biên phòng; đồng thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả đối đối với công tác quản lý Nhà nước về biên giới, cũng như việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ củng cố quốc phòng – an ninh gắn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn biên giới.

Sáng ngày 09/3, UBND phường Ka Long phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái và Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong quản lý nhà nước về Hải quan và Biên phòng.

Quảng cảnh Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của Chi cục Hải Quan cửa khẩu Móng Cái và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái tuyên truyền những nội dung cơ bản của luật Biên phòng Việt Nam, luật Thuế xuất nhập khẩu, luật Biên phòng Việt Nam, luật Biên giới quốc gia và các văn bản dưới Luật, công tác quản lý nhà nước về Hải quan đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới khi nhập khẩu; qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức thượng tôn pháp luật, tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn phường.

Tuyên truyền băng tờ rơi tai Hội nghị và tại các hộ gia đình

Sau khi kết thúc chương trình hội nghị tuyên truyền tại hội trường, các các lực lượng của 3 đơn vị cùng phối hợp tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi tại các hộ gia đình trên địa bàn phường./.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử phường Ka Long – thành phố Móng Cái

Trả lời