Nâng cao chất lượng công tác tư pháp

Thời gian qua, Sở Tư pháp tập trung triển khai nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần tích cực vào sự phát triển KT-XH, tăng cường pháp chế, giữ vững kỷ cương xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sở Tư pháp tổ chức tọa đàm kết nối luật sư với doanh nghiệp ngày 17/9/2021.

Theo đó, đơn vị đã làm tốt việc tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các kế hoạch, văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các lĩnh vực công tác tư pháp trên địa bàn. Công tác xây dựng, tham gia ý kiến, thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và theo dõi thi hành pháp luật đã góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền. Nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản QPPL, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, Sở tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 19/8/2021; tăng cường đôn đốc, kiểm tra công tác xây dựng văn bản QPPL của các sở, ngành, địa phương; nâng cao chất lượng thẩm định văn bản QPPL theo thẩm quyền.

Từ đầu năm đến nay, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành trên 50 chương trình, kế hoạch, văn bản để chỉ đạo trong các lĩnh vực công tác; ban hành theo thẩm quyền gần 1.400 văn bản tham mưu, chỉ đạo, điều hành. Cùng với đó, đơn vị thực hiện thẩm định bảo đảm chất lượng 68 dự thảo văn bản QPPL (19 nghị quyết, 49 quyết định) và 6 đề nghị xây dựng nghị quyết; tham gia ý kiến 43 dự thảo văn bản QPPL của tỉnh, 31 dự thảo văn bản QPPL của Trung ương và trên 100 dự thảo văn bản khác của các sở, ban, ngành gửi đến.

Sở đã tự kiểm tra 44 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành và tiếp nhận, kiểm tra 30 văn bản do HĐND, UBND cấp huyện ban hành. Qua đó, phát hiện 2 văn bản cấp huyện chưa phù hợp với quy định của pháp luật, kiến nghị xử lý kịp thời. Đơn vị đẩy mạnh phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các địa phương tiến hành rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh ban hành các báo cáo kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật gây vướng mắc, chưa phù hợp với thực tiễn…

Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ninh đi vào hoạt động góp phần đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng triển khai. Đơn vị đẩy mạnh phổ biến các văn bản pháp luật mới, pháp luật về bầu cử, phòng chống dịch Covid-19 với các hình thức đa dạng, phong phú. Sở đã tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành kế hoạch công tác năm, kế hoạch phổ biến các luật mới, các đề án phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật…

Các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được triển khai tích cực, hiệu quả, qua đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2021, giai đoạn 2021-2025. Điển hình, ngày 17/9/2021, Sở đã tổ chức tọa đàm kết nối luật sư với doanh nghiệp với sự tham dự của gần 70 đại biểu, đại diện cho Liên minh Hợp tác xã, Hội doanh nhân trẻ, Câu lạc bộ khởi nghiệp, Hội công chứng viên, Hiệp hội doanh nghiệp các địa phương, các tổ hành nghề luật sư, đấu giá, thừa phát lại, công chứng và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thông qua việc trao đổi thẳng thắn, cởi mở, nhiều vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp đã được tháo gỡ, tạo sự gắn kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, thông qua tọa đàm đã đưa ra nhiều giải pháp để luật sư và doanh nghiệp có thể gắn kết đồng hành trong quá trình hoạt động; từ đó tạo thói quen sử dụng dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo tiền đề quan trọng cho thị trường dịch vụ pháp lý và từng bước nâng cao ý thức pháp luật của doanh nghiệp.

Ngoài ra, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả các phần mềm trong công tác hộ tịch, lý lịch tư pháp, bổ trợ tư pháp… qua đó góp phần hiện đại hóa nền hành chính. Sở tập trung giải quyết khối lượng lớn thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Số lượng hồ sơ trực tuyến tăng cao. 9 tháng năm 2021, Sở Tư pháp thực hiện cấp 4.425 phiếu lý lịch tư pháp, tiếp nhận thông tin lý lịch tư pháp do các đơn vị gửi đến 7.152 thông tin; lập hồ sơ là 4.230 thông tin; cung cấp 6.814 thông tin cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố…

Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp được đổi mới mạnh mẽ gắn với tăng cường quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tiếp tục được kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh hoạt động đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Đơn cử, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý với tổng số 138 vụ việc/138 người (trong đó 131 vụ việc tham gia tố tụng bào chữa, bảo vệ), 100% vụ việc trợ giúp pháp lý được Trung tâm thụ lý và giải quyết theo quy định. Trung tâm tăng cường công tác truyền thông về trợ giúp pháp lý đến với người nghèo, người dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế trong xã hội…

Với việc tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, công tác tư pháp được triển khai đạt hiệu quả, phục vụ kịp thời nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh.

Nguồn: Báo Quảng Ninh điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *