NGÀY QUỐC TẾ HẠNH PHÚC NĂM 2023 VỚI CHỦ ĐỀ: “HẠNH PHÚC CHO MỌI NGƯỜI”

Ngày 08/3/2023, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về triển khai công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2023.

Theo đó, Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2023 với chủ đề: “Hạnh phúc cho mọi người” với các khẩu hiệu tuyên truyền chính như: Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3; Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc; Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình; Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên.

Thời gian tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc từ ngày 01/3/2023 đến 30/3/2023, tập trung cao điểm từ ngày 12/3/2023 đến ngày 22/3/2023.

Hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc, Sở Tư pháp tích cực Tuyên truyền các chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực mang lại hạnh phúc cho gia đình, người thân, cộng đồng.

Sở Tư pháp đăng tải các tài liệu về phòng, chống bạo lực gia đình, chi tiết xem file đính kèm dưới đây:

1. Đề cương Luật phòng, chống Bạo lực gia đình.doc

3. Luật phòng, chống Bạo lực gia đình.doc

86 câu hỏi tìm hiểu Luật phòng, chống bạo lực gia đình.doc

 

 

Trả lời