(Nghị định số 118/2021/NĐ-CP) 74 biểu mẫu mới sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính từ năm 2022

Ngày 23/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định này thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ.

Nghị định 118/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

File đính kèm::

118.Nghị định số 118.2021.NĐ.CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.pdf

118_pl1.Nghị định số 118.2021.NĐ.CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.pdf

118_pl2.Nghị định số 118.2021.NĐ.CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.pdf

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *