(Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND) Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ngày 09/12/2022, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nghị quyết áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh, bao gồm: nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập, trường mẫu giáo, lớp mẫu giáo độc lập, trường mầm non, lớp mầm non độc lập; các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 09/12/2022 và có hiệu lực từ ngày 19/12/2022./.

File đính kèm:

NQ06.2022_chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non dân lập, tư thục tỉnh Quảng Ninh.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *