(NGHỊ QUYẾT SỐ 109/2022/NQ-HĐND) Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ngày 09/7/2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 109/2022/NQ-HĐND về việc quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, quy định như sau:

  1. Giai đoạn từ khi Nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024 là 08m² sàn/người.
  2. Giai đoạn từ ngày 1/1/2025 là 10m² sàn/ người.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 19/7/2022.

File đính kèm:

NQ109.2022_Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để ĐK thường trú tỉnh Quảng Ninh.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *