(Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15) Về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Ngày 06 tháng 7 năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. Theo đó, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 được quy định như sau:

TT Hàng hóa Đơn vị tính Mức thuế (đồng/đơn vị hàng hóa)
1 Xăng, trừ etanol lít 1.000
2 Nhiên liệu bay lít 1.000
3 Dầu diesel lít 500
4 Dầu hỏa lít 300
5 Dầu mazut lít 300
6 Dầu nhờn lít 300
7 Mỡ nhờn kg 300

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 được thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 7 năm 2022.

File đính kèm:

NQ 20_2022. Thuế BVMT cho xăng dầu.doc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *