Quảng Yên: Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và xử lý vi phạm hành chính

Sáng ngày 27/10, UBND Thị xã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và xử lý vi phạm hành chính. Đồng chí Dương Văn Hào – Phó Chủ tịch UBND Thị xã chủ trì hội nghị.

Quang cảnh của hội nghị.

Trên 100 đại biểu là lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, phường; Trưởng Công an các xã, phường, cán bộ công chức, viên chức được phân công trực tiếp làm công tác văn bản, theo dõi thi hành pháp luật, xử lí vi phạm hành chính tại các cơ quan, Công chức: Tư pháp – Hội tịch, Địa chính – Xây dựng và Văn phòng UBND các xã, phường…đã tham dự tập huấn. Hội nghị được tổ chức đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid – 19.

Đồng chí Dương Văn Hào – Phó Chủ tịch UBND Thị xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã nghe báo cáo viên là đồng chí Lê Huy Du, Trưởng Phòng Văn bản và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đồng thời, các đại biểu cũng được tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND; Hiệu lực và nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND; quy trình, thủ tục, trách nhiệm của các cơ quan trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Báo cáo viên của Sở Tư pháp truyền đạt các nội dung tập huấn tại hội nghị.

Cùng đó, Báo cáo viên của Sở Tư pháp cũng đã hướng dẫn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính: trình tự, thủ tục lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính; hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; Hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; kỹ năng lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và nghiệp công tác theo dõi thi hành pháp luật được quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính…

Thông qua tập huấn, giúp các đại biểu nắm được nội dung cơ bản, những điểm mới của các Luật quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành về vai trò cả văn bản quy phạm, vai trò của việc xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động quản lý và điều hành các mặt hoạt động kinh tế – xã hôi, quốc phòng – an ninh trên địa bàn, và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện quản lý Nhà nước bằng pháp luật tại địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *