(Quyết định 21/2022/QĐ-UBND) Ban hành Quy định phân công, phân cấp tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ngày 22/6/2022, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 21/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, quy định về phân công, phân cấp tổ chức lập, thẩm định, phê duyêt, ban hành Quy chế quản lý kiến trức đô thị, Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn (gọi chung là Quy chế quản lý kiến trức) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/6/2022.

File đính kèm:

21_UBND-qđ.quy định phân công, phân cấp tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh QN.pdf

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *