Quyết định ban hành Ban hành danh mục các thủ tục hành chính cung cấp bổ sung dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh năm 2021

Ngày 23/4/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1222/QĐ-UBND về việc ban hành  danh mục các thủ tục hành chính cung cấp bổ sung dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh năm 2021.

Tệp đính kèm

QĐ 1222. 23.4.2021 của UBND ban hanh Danh mục DVC trực tuyến mức độ 4.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *