(Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND) Về việc ban hành bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ngày 22/6/2022, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND về việc ban hành bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2022 đối với các loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, Quy định bổ sung giá tính thuế tài nguyên đối với 38 loại tài nguyên khai thác trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 02/7/2022./.

File đính kèm:

22_UBND-QĐ.bổ sung Bảng giá tính thuế Tài nguyên năm 2022 đối với các loại TN tỉnh QN.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *