(QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2022/QĐ-UBND) Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 17 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 3000/2017/QĐ-UBND ngày 2/8/2017 của UBND tỉnh

Ngày 15/7/2022, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 17 Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 3000/2017/QĐ-UBND ngày 2/8/2017 của UBND tỉnh. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/8/2022.

File đính kèm:

 QĐ 23_UBND.Sửa đổi Điều 17 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi NN thu hồi đất.pdf

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *