(Sở Tư pháp) Tập huấn nghiệp vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề án truyền thông chính sách

Nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật của địa phương; đồng thời nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác xây dựng văn bản QPPL cho đội ngũ cán bộ, công chức tại các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và triển khai đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”, ngày 21/9, tại TP Hạ Long, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị có sự tham gia của đội ngũ cán bộ pháp chế, cán bộ làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo phòng Tư pháp các địa phương. Tại hội nghị, các báo cáo viên đã cung cấp và làm rõ các nội dung cơ bản của đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”, bao gồm phạm vi truyền thông, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản, chủ yếu… nhằm hướng tới mục tiêu tổ chức hiệu quả truyền thông các chính sách từ xa, từ sớm, đa chiều, công khai, minh bạch; tạo sự đồng thuận khi triển khai chính sách hoặc có biện pháp điều chỉnh phù hợp với thực tiễn; góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật cũng như ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của người dân.

Đ/c Nguyễn Chính Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh phổ biến nội dung triển khai hoạt động truyền thông chính sách trong xây dựng dự thảo văn bản QPPL.

Hội nghị cũng triển khai thảo luận, tháo gỡ những thắc mắc của học viên xung quanh Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quy trình, trình tự thủ tục tham mưu xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật; kỹ năng soạn thảo, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Qua đó, giúp cán bộ, công chức cập nhật, bổ sung những kiến thức mới, kỹ năng nghiệp vụ quan trọng trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát VBQPPL, kỹ năng, nghiệp vụ về tổ chức truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội, nhất là những vấn đề khó, nhạy cảm, có ý kiến khác nhau trong quá trình đề xuất chính sách và xây dựng VBQPPL thông qua các kênh thông tin, báo chí rộng rãi, tương tác đa chiều, giữa người dân, tổ chức, doanh nghiệp với cơ quan chủ trì soạn thảo VBQPPL.

Trong buổi chiều, Sở Tư pháp tiếp tục tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác chuẩn tiếp cận pháp luật cho đội ngũ cán bộ tư pháp trên địa bàn tỉnh 2022.

Thanh Hải

Trả lời