Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về bình đắng giới cho cán bộ cơ sở năm 2022 tại huyện Hải Hà

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-STP của Sở Tư pháp ngày 12/5/2022 về việc tập huấn kiến thức pháp luật về bình đẳng giới cho cán bộ cơ sở tại huyện Hải Hà, ngày 24/5/2022, Sở Tư pháp phối hợp với địa phương tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về bình đắng giới cho cán bộ cơ sở.

Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại hội nghị

Tham dự Hội nghị có gần 80 đại biểu là Lãnh đạo UBND cấp xã phụ trách công tác tư pháp; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã; Công chức Tư pháp – Hộ tịch; Tổ trưởng các tổ hòa giải và hòa giải viên và cán bộ thôn, bản tại một số xã/thị trấn của huyện Hải Hà.

Đồng chí Ngô Thu Hà – Trưởng phòng tư pháp huyện Hải Hà phát biểu khai mạc hội nghị

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên giới thiệu một số quy định của pháp luật về bình đẳng giới gắn với hoạt động trợ giúp pháp lý; Nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số cũng như trao đổi, thảo luận các vấn đề trọng điểm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới tại vùng dân tộc thiểu số.

Đồng chí Đỗ Thanh Hải – Chuyên viên Phòng Tổng hợp và PBGDPL (Sở Tư pháp) phổ biến pháp luật về

bình đẳng giới tại hội nghị

Đại biểu tham gia trao đổi ý kiến tai hội nghị

Qua Hội nghị, các cán bộ cơ sở của các xã, phường trên địa bàn huyện Hải Hà được trang bị thêm kiến thức pháp luật về bình đẳng giới. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về bình đẳng giới, thay đổi nhận thức, hành vi, hành động trong thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, nhân dân nói chung, đặc biệt nâng cao kiến thức cho các tầng lớp phụ nữ về vai trò, vị trí của người phụ nữ, trang bị hành trang pháp luật, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho phụ nữ để hạn chế bạo lực gia đình, từng bước nâng cao vai trò và vị thế cho phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Đối với nạn nhân bạo lực gia đình: chú trọng công tác hòa giải mâu thuẫn, trợ giúp pháp lý lưu động, tư vấn pháp luật miễn phí, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp tại nơi tạm lánh, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Ngoài ra, hội nghị cũng góp phần giúp thực hiện tốt công tác phổ biến pháp luật trong cộng đồng dân cư, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân./.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *