Tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018

Đề cương giới thiệu Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Luật cảnh sát biển Việt Nam.pdf

Luật cảnh sát biển Việt Nam.doc

Tờ gấp Luật cảnh sát biển VN (Tờ 1)

Tờ gấp Luật cảnh sát biển VN (Tờ 2)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *