(TỜ GẤP) Một số quy định pháp luật về An ninh mạng

Tờ gấp liên quan đến pháp luật  về An ninh mạng

(Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019)

File đính kèm:

Tờ gấp luật an ninh mạng 2.doc

Tờ gấp luật an ninh mạng 1.doc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *