(Uông Bí) Tổng kết công tác tư pháp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 6/1, UBND Thành phố tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tới dự hội nghị có đồng chí Đặng Bá Bắc – PGĐ Sở Tư pháp Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Văn Thành – Uỷ viên BTV Thành uỷ, PCT Thường trực UBND Thành phố.

​Năm 2022, hoạt động tư pháp trên địa bàn thành phố đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch, có nhiều việc đạt kết quả cao. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai, thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, qua đó đã kịp thời phổ biến pháp luật tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, giúp cho cán bộ, công chức, Nhân dân nâng cao nhận thức, góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Đảm bảo giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Trong năm, phòng Tư pháp thành phố đã phối hợp với các thành viên của Hội phổ biến giáo dục pháp luật thành phố và các xã phường đã tổ chức 246 cuộc tuyên truyền pháp luật trực tiếp với 33.699 lượt người tham dự. Trong đó cấp thành phố là 110 cuộc, 19.800 lượt người, cấp phát 86.000 tài liệu tuyên truyền. Các xã, phường tổ chức 136 cuộc với 13.899 người tham dự, cấp phát 54.372 tài liệu tuyên truyền. Với các nội dung tuyên truyền tập trung vào nhiệm vụ phổ biến hiến pháp và các văn bản mới được ban hành như: pháp luật về Đầu tư, kinh doanh, thương mại, tài nguyên môi trường, quốc phòng an ninh, chính sách về an sinh xã hội.
Bên cạnh đó, công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND thành phố được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các tổ hoà giải ở cơ sở tiếp tục được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Công tác cải cách hành chính được thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ, đơn giản, thuận tiện trong giao dịch với tổ chức và công dân.

Năm 2023, phòng Tư pháp Thành phố, cơ quan chủ trì hoạt động tư pháp của thành phố sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan ban ngành trong quá trình triển khai các hoạt động tư pháp; nâng cao chất lượng kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn chuyên môn cho UBND các xã, phường trong công tác xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực; thực hiện đúng quy định luật hộ tịch, chứng thực; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực, kiến thức pháp luật cho cán bộ ngành tư pháp và đội ngũ báo cáo viên pháp luật, thành viên các tổ hòa giải cơ sở, từng bước nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ ngành đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Bộ Tư pháp đã tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tư pháp cho 2 cá nhân, Sở Tư pháp Quảng Ninh khen thưởng 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp năm 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *