[Văn bản số 7266/UBND-DL1 ngày 14/10/2021] Quảng Ninh: Hướng dẫn mới nhất việc đi lại tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

Dừng triển khai Văn bản số 7217/UBND-DL1 ngày 12/10/2021 của UBND tỉnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *