(Vân Đồn) Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan

Ngày 9/9/2022, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan. Tham dự, có đồng chí Đào Văn Vũ, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; lãnh đạo UBMTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội; lãnh đạo UBND, công chức Văn hoá – Xã hội; UBMTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội;  Bí thư – Trưởng thôn, khu và các đoàn thể thôn, khu.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đào Văn Vũ, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung lắng nghe quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản của Luật Biên phòng và các văn bản hướng dẫn, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, biên giới quốc gia.

Đồng chí Đào Văn Vũ, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các báo cáo viên Đồn Biên phòng Quan Lạn và Ban Chỉ huy Quân sự huyện tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020, Nghị định số 106/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên phòng Việt Nam; Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Công tác quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo Việt Nam trong tình hình mới.

Báo cáo viên tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan

Thông qua hội nghị, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện Vân Đồn về việc chấp hành pháp luật, đồng thời phát huy vai trò của Tổ an ninh tự quản, Tổ tàu thuyền an toàn trên địa bàn các xã, thị trấn có biển. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ, nhân dân tích cực trong việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế – xã hội và quốc phòng, an ninh; kết hợp thực thi nhiệm vụ biên phòng với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, công nghệ, đối ngoại ở khu vực biên giới.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử huyện Vân Đồn

Trả lời