Video clip DDCI Quảng Ninh 2021

Link Video clip DDCI Quảng Ninh 2021: https://drive.google.com/file/d/13k3TQqL387043biejEnNF8_FQhNApnyR/view

Bộ chỉ số DDCI được tỉnh Quảng Ninh triển khai từ năm 2015. Đến nay Bộ chỉ số đã dần khẳng định vai trò là chỉ dẫn tin cậy để tỉnh Quảng Ninh đưa ra những chương trình hành động thiết thực, sát đúng tình hình thực tiễn phát triển.

DDCI là nền tảng để nâng cao chất lượng PCI của Quảng Ninh, cũng là việc làm thường xuyên nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp đã, đang và sẽ đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của tỉnh, của sở, ngành, địa phương ngày càng hiệu quả; thúc đẩy thi đua, cạnh tranh giữa các đơn vị. Đồng thời, góp phần giúp Quảng Ninh bứt phá và liên tiếp giữ vững vị trí quán quân về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trong 3 năm vừa qua (2017, 2018 và 2019).

Khẳng định quyết tâm của Quảng Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh: Quảng Ninh quán triệt sâu sắc phương châm chính quyền phục vụ doanh nghiệp, người dân; kinh tế tư nhân là động lực quan trọng phát triển kinh tế. Thời gian tới, tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục bám sát các chỉ đạo của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Nghị quyết số 02/NQ-CP và các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; bám sát các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để có nhiều sáng kiến, giải pháp mới, cụ thể, thiết thực và phù hợp với tình hình thực tiễn của năm 2021, giữ vững địa bàn an toàn để đảm bảo giữ mục tiêu trong nhóm dẫn đầu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, định vị và phát triển thương hiệu Quảng Ninh là địa phương có môi trường đầu tư kinh doanh an toàn, thuận lợi, minh bạch, bền vững.

Các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục tập trung giải quyết, xử lý công việc khẩn trương, trách nhiệm, đảm bảo tiến độ, hiệu quả; tuyệt đối không được lỡ hẹn với người dân, doanh nghiệp, không để đình trệ trong công việc; xử lý nghiêm khắc những cán bộ, công chức, viên chức chậm xử lý, thiếu trách nhiệm, trì trệ, ảnh hưởng đến công việc.

Quảng Ninh được đánh giá rất cao những nỗ lực, quyết tâm của tỉnh trong đổi mới, cải cách thể chế, chủ động ứng phó với diễn biến mới, mà gần đây là tỉnh đã kiểm soát rất tốt dịch bệnh Covid-19. Quảng Ninh là địa phương thực hiện chuyển đổi mô hình từ “nâu” sang “xanh” sớm nhất cả nước, khi mà nhiều địa phương khác vẫn còn rất xa lạ với mô hình phát triển này và đến nay đạt được nhiều thành công.

Dẫn dắt những xu hướng mới, không chỉ tạo ra sự thay đổi cho địa phương mà còn là chất liệu, minh chứng sống động, khởi nguồn đổi mới cho đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *