(Video) MỨC PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH KHI LƯU THÔNG TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC

TÀI LIỆU PHÁP LUẬT 

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về An toàn giao thông

  1. Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng
  1. Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/ 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *