(VIDEO) Phổ biến giáo dục pháp luật về an ninh mạng và an toàn mạng cho học sinh, sinh viên

Video Phổ biến giáo dục pháp luật về an ninh mạng và an toàn mạng cho học sinh, sinh viên

(Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Luật An ninh mạng năm 2018; Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dich điện tử; Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình…)

Năm 2022, thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 17/5/2022 của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể mang lại hiệu quả tích cực cho mô hình thí điểm “Sử dụng mạng xã hội an toàn cho học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Ninh”:
– Tăng cường đăng tải, cập nhật các văn bản, quy định của pháp luật tuyên truyền phòng ngừa tội phạm trong cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong môi trường không gian mạng trên Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ninh (do Sở Tư pháp đang quản lý). Từ khi Kế hoạch số 139/KH-UBND được ban hành ngày 17/5/2022 đến nay, Trang Thông tin điện tử về PBGDPL tỉnh Quảng Ninh đã cập nhật gần 150 tin, bài thu hút gần 250.000 lượt truy cập, được đánh giá là công cụ đắc lực trong việc chuyển tải nội dung về PBGDPL một cách hiệu quả, nhanh chóng, kịp thời đến cán bộ, Nhân dân.
– Biên soạn, và phát hành 10 infographic và 01 video hoạt họa phổ biến pháp luật liên quan đến an ninh mạng và an toàn thông tin cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh phù hợp với nguồn kinh phí do ngân sách tỉnh cấp phục vụ mô hình này . Các tài liệu này đều được Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép xuất bản. Dự kiến, sắp tới sẽ phát hành trên Zalo Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh; các trang fapage của các trường THCS để phổ biến rộng rãi, giúp các em học học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nâng cao hiểu biết và biết cách phòng, tránh tội phạm trong môi trường không gian mạng.
– Nhiệm vụ “Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật về an toàn trên môi trường mạng trên cơ sở Luật An ninh mạng và pháp luật có liên quan”. Tuy nhiên, đến nay chưa có phát sinh văn bản nào cần rà soát, sửa đổi, bổ sung liên quan đến nội dung này.
– Nhiệm vụ “Phối hợp cùng Công an tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện khảo sát tình hình sử dụng mạng xã hội của học sinh, sinh viên tại các nhà trường” Công an tỉnh đã có báo cáo tổng hợp chung về nội dung này.
Sở Tư pháp đính kèm file 01 video hoạt họa phổ biến pháp luật liên quan đến an ninh mạng và an toàn thông tin cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong môi trường không gian mạng:

 

Trả lời