(Hỏi-đáp) Chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động là F0

Tổng Liên đoàn Lao động đã ban hành Công văn 3992/TLĐ-QHLĐ ngày 21/4/2022 để trả lời những vướng mắc về hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19, cụ thể như sau:

(1) Đoàn viên, người lao động bị dương tính với SARS-CoV-2 trước ngày 15/12/2021 nhưng thời gian điều trị liên tục kéo dài đến sau ngày 15/12/2021, chưa nhận hỗ trợ theo Quyết định 2606/QĐ-TLĐ và Quyết định 3022/QĐ-TLĐ thì:

Được xem xét hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021. Những trường hợp này không thực hiện chi theo Quyết định 2606/QĐ-TLĐ và Quyết định 3022/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn.

(2) Những trường hợp bị nhiễm Covid-19 trước ngày 01/3/2022 nhưng thời gian điều trị liên tục kéo dài đến sau ngày 01/3/2022, được các cấp công đoàn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất vào ngày 31/3/2022:

Thuộc diện hỗ trợ theo quy định của Quyết định 3749/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn.

Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động đã có Quyết định 4292/QĐ-TLĐ dừng thực hiện Quyết định 3749/QĐ-TLĐ về chi hỗ trợ cho đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 kể từ ngày 01/3/2022.

Công văn 3992/TLĐ-QHLĐ được ban hành ngày 21/4/2022.

 

File đính kèm:

3022_QD-TLD_ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH 2606QĐ-TLĐ VỀ CHI HỖ TRỢ KHẨN CẤP CHO ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19 đợt 4.doc 

3749_QD-TLD_CHI HỖ TRỢ CHO ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19.doc

3992_TLD-QHLD_TRẢ LỜI HỖ TRỢ ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI COVID – 19.doc

4292_QD-TLD_ỪNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 3749QĐ-TLĐ VỀ CHI HỖ TRỢ CHO ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19.doc

QD 2606-TLD hỗ trợ khẩn câp CNLD đợt dịch thứ 4.doc

 

Thanh Hải 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *