(Công văn số 5307/TB-SYT ngày 16/11/2021 của Sở Y tế) Cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Cập nhật đến 17 giờ 00, ngày 16/11/2021)

File đính kèm:

5307.SYT.cấp độ dịch trên địa bàn tinh Quảng Ninh tính đến 16-11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *