[Công văn số 5716 ngày 06/12/2021] Quảng Ninh công bố cấp độ dịch COVID-19 (Cập nhật đến ngày 05/11/2021)

File đính kèm:

5486.SYT.cấp độ dịch trên địa bàn tinh Quảng Ninh tính đến 24-11

5486.SYT.cấp độ dịch trên địa bàn tinh Quảng Ninh tính đến 24-11

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *